Ça?atay'?n projesini bahane ederek bir güzel ?sland???m?z günden geriye bir kaç fotoğraf kald?... Belki Ça?atay kadar iyi bir spotter olabilseydim güzel ?eyler ç?kabilirdi Ben tad?ml?k sunay?m harikalar? Ça?atay payla??r... (?aka yapm?yorum)

Direkleri sevmiyorum... Hele LTBA'dakileri hiç!!!Bulutlar olmasayd? çok daha güzel olabilirdi. Ama bu kezde vortex olmayacakt?Airbuslar? daha çok sevmeme ra?men 737'lerin kalk??? bir ba?ka oluyor. Fotojenik tayyare 737O kadar kasmaya ra?men yüzlerce fotoğraf?n içinde sadece birkaç tane "beacon"Sayg?lar?mla