Sayfa 1/2 12 SonSon
17 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  Senior Member BEST - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  11-02-2007
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  901

  "FreeTrack" (YAPIM)

  De?erli arkada?lar..

  "FreeTrack" nedir?:
  Ba??m?z? hareket ettirerek,ekrandaki görüntülerin yönlerini de?i?tiren sistem.K?sacas? HAREKET ?ZLEY?C?!...

  Bu sistem yap?labilir mi?
  Evet.Hemde çok ucuza ve kendimiz yapaca??z.

  YAPIM:
  ------------

  Gerekli Araçlar:
  1- "FreeTrack v.2.1" program?, (ücretsiz)
  2- "FSUIPC" dosyas? (Ne amaçla oldu?unu ö?renmek için ?u linke t?klay?n?z: http://tr.globalvac.net/akademi/info/FSUIPC.pdf )-Ücretsiz,
  3- En az "20 Frame" h?z?nda bir WEB Kameras? (en fazla 15-20 YTL)
  ?APKA için:
  4- Dört adet TV.Uzaktan Kumanda LED ampulu.( IR Led)-1 YTL.
  5- Dört adet 68 Ohm 1/4 W.(çeyrek watt) direnç,
  6- 50-60 cm.sert yal?tkanl? 1mm.lik kablo. (50 Ykr?)
  7- Havya,Lehim,Pasta, (2 YTL)
  8- ?ki adet AA - Kalem Pil ve Pil yuvas?,(1.5 YTL)
  9- Bir adet yazl?k plaj ?apkas?.(1-1.5 YTL)
  10- Gerekirse ?effaf silikon yap??t?r?c?. (1YTL)
  ...Ortalama toplam fiyat? (WEB Kamera dahil): 20-25 YTL.

  Program ve Dosya Yüklemesi :

  -Öncelikle bu sistemin en önemli bile?eni olan "FreeTrac versiyon 2.1" program?n? ?u linkten http://www.free-track.org/download.p...FreeTrack_V2.1 download edip,Bilgisayar?m?z?n C:// diskine yüklüyoruz.
  -Sonra "FSUIPC" dosyas?n? ?u link'ten http://www.schiratti.com/dowson.html indirip,bir klasörde aç?yoruz.
  -Açt???m?z klasörün içindeki "FSUIPC.dll" ismindeki 206 Kbyte'l?k dosyay?;Flight Simulator9/Modules klasörüne KOPYALIYORUZ.
  -Ba?lat/Tüm Programlar/Freetrack v.2.1/FS2000-2004/Flight Simulator 2000&2004 Freetrack Module Installation 'a t?klay?p,YÜKLEY?N?Z.

  ...Buraya kadar Program ve gerekli dosyalar?n yüklenmesi idi.
  ?imdi ?apkam?za ledleri sabitleyelim.

  FreeTrack program?n? aç?p,"SETUP" bölümündeki "4 ledli" düzenek için çizilmi? alt resimdeki ölçüyü BAZ alaca??z.

  <center>
  </center>

  -Yukardaki ölçüye göre,de?i?ik renkte iki adet 1 mm.lik kabloyu alt resimde görüldü?ü gibi ?apkam?z?n bez aralar?ndan geçirerek,uçlar?n? d??ar?ya 1 cm.kadar ç?karal?m.

  <center></center>

  -Sonra tek tek 4 adet IR Led'e 68 Ohm'luk dirençleri ba?layal?m.FAKAT nas?l ba?lanacak?..Ledlerin a?a??daki ?ekilde görüldü?ü gibi art? ve eksi uçlar? var.ANOT ve KATOT..

  <center>

  Resimde,ledlerin uçlar?n? görüyoruz</center>

  ?apkadan 1cm.d??ar? ç?kartt???m?z her delikteki iki renkli kablodan K?rm?z? kabloyu,bu resimdeki LED'in ANOT (+) ucuna ,S?YAH kabloyu da LED'in KATOT'una lehimleyelim.Bu i?lemi her 4 led için de yapal?m.

  <center> IR LED'lerin PARALEL Ba?lant? ?emas? :
  </center>


  S?ra geldi,Pil ve Pil Yuvas? ba?lant?lar?na:
  A?a??daki resimdeki gibi,Pil yuvas?n?n (+) ucuna k?rm?z? kabloyu, (-) ucuna da siyak kobloyu ba?lamadan önce,yukardaki ?apka resminde görüldü?ü gibi bu kablomuzu görülmeyecek ?ekilde,?apkam?z?n ?Ç kenar?ndan geçirerek,LEDleri ba?lad???m?z kabloya (K?rm?z?-k?rm?z?ya,Siyah-Siyah'a) lehimenecek.

  <center></center>

  Resimdeki gibi bir de Pil yuvas?n?n arkas?na Minik elektrik anahtar? ilave ederseniz (Ben Japon Yap??t?r?c?s? ile yap??t?rd?m),sadece çal??t?raca??n?z zaman anahtar? aç?p,Pil tasarrufu sa?lam?? olursunuz.
  Pil Yuvas? ve Piller'i de ?apka arkas?ndaki (?apka resminde görüldü?ü gibi) C?rt-c?rt'a s?k??t?rabilirsiniz.

  <center>LED'li ?apkam?n Bitmi? Hali (Önden):
  </center>

  Alt resimdeki gibi WEB Kameras?n?n LENS'inin önüne KOYU bir Film ?eridi kesip,gündüz ???klar?dan etkilenmesini önlüyoruz.

  <center></center>


  ...Böylece ?apkam?za LED'leri montajlam?? olduk.S?ra " FreeTrack" program?n?n ayarlar?na;Program? çal??t?r?p ilk CAM menüsünü aç?yoruz.

  Buradaki "Source" seçene?inden kulland???m?z WEB Kameras?n?n ad?n? bulup,onu seçiyoruz.
  Ard?dan "Force Exposure" yi t?klay?p,alttaki menü aç?l?yor.

  <center></center>
  Buradaki "Camera Control Interfacce"yi i?aretleyip,yan?ndaki "Exposure"yi en sa?a getiriyoruz.

  "Profil" k?sm?n? aç?p:
  <center></center>
  "Profiles" seçeneklerinden "Flight Simulator 2004 4 doys" u i?aretleyip,
  SAVE'ye t?kl?yoruz.
  Ard?ndan "Sensitivity" ayarlar?n? alttaki ?ekillere göre veya kendi arzunuza göre ayarl?yorsunuz.
  <center>
  </center>

  "OUTPUT" bölümünü aç?p:
  <center></center>
  Buradaki," FS2004/FS2002(FSUIPC)" yi i?aretliyoruz.

  "GLOBAL" i aç?p;
  <center></center>
  "FPS'yi: 30 olarak yaz?p,"Extra Frames"i "Auto" olarak i?aretliyoruz.

  "SETUP" tan;
  <center></center>
  En sa?daki YE??L olan " 4-Points Cap" a t?klay?p,

  ......tekrar "CAM" bölümünü açarak ve ba??m?za yapt???m?z LED'li ?apkay? takarak,ledlere elektrik verildikten sonra...

  "Treshold" çubu?unu sa?a do?ru ayarlay?p,en iyi alg? alabilecek ?ekilde ayarl?yoruz.

  Sonra FS'mizi aç?p,keyifle uçuşumuza etraf? seyrederek devam ediyoruz.

  ÖNEML?: FreeTrack program?n? FS'ye ba?lamadan önce küçültüp,Alt görev-çubu?una indirmenize gerek yok.FS çal??t??? anda otomatik olarak iniyor.
  -Bu arada FS'de program iyi çal???yorsa,sa?-alt çubukta küçülen FreeTrack program?n?n YUVARLAK simgesi YE??L olacakt?r.
  -KIRMIZI simge;hatal? ve CPU yiyen bir çal??ma ,
  -GR? simge;Program PASS?F veya "PLAY" a bas?lmam?? demektir.!..

  Kolay Gelsin...Sayg?lar.

  --------------------------

  Keyifli Uçuslar.
  Nuri GUVEN-1957 2. #2
  Senior Member fatih.koz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30-11-2002
  Yer
  Istanbul, TR
  Mesajlar
  5.746
  Nuri Kaptan ellerine , gözlerine , eme?ine sa?l?k ...

  E?er müsaaden olursa bende ledsiz reflektörlü mant??? anlatmak isterim bu konu alt?nda , böylece her iki sistemin yap?m? tek ba?l?k alt?nda toplanm?? olur .

  Sevgiler
  B. Fatih KOZ [ Antalya / Southwind Airlines / Flight Dispatcher, Instructor]

  [ DCS 2.7 / X-Plane 11.55 / X-Plane 12 / MsFs 2020 ]
  [ AMD Ryzen5 5600X / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB / 32GB DDR4 Ram | Asus TUF Gaming FX505DV: AMD Ryzen7 3750 / Nvidia RTX 2060 6GB/ 16GB DDR4 Ram ]

 3. #3
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  06-03-2007
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  236
  Eme?inize sa?l?k Nuri Hocam harika bir çal??ma olmu?...

  K?sa zaman içinde yapmay? planl?yorum tekrar teşekkürler.
  Özgür Orhon 21.04.1984 ?stanbul

 4. #4
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  18-10-2005
  Yer
  izmir, Turkey.
  Mesajlar
  545
  Nuri bey ellerinize sa?l?k, ne zamand?r yapmay? dü?ünüyordum da bu i?in kar???kl??? gözümü korkutuyordu.
  Mehmet Bengi Taysun

 5. #5
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  04-09-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  190
  Çok güzel bir çal??ma, ellerinize sa?l?k..

  Fakat ben bu kadar radyoaktif ?eyin kafam?n üzerinde durmas?ndan çok k?llan?yorum, fazla m? temkinliyim ?
  Erol, 1994

 6. #6
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  30-06-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  581
  Direkt ledlerin direkt #351;apkaya montesi daha güzel olmu#351;. Ben ayr#305; bi aparat yapm#305;#351;t#305;m.
  Turgut Hakki Ozdemir
  1979 - Istanbul/Kadiköy

 7. #7
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  01-05-2006
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  1.134
  Hocam mukemmel bir ornek calisma,

  Elinize saglik,

 8. #8
  Senior Member fatih.koz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  30-11-2002
  Yer
  Istanbul, TR
  Mesajlar
  5.746
  Nuri Kaptan?m tekrar okurken bir çeli?ki gözüme çarpt? , müsaadenizle belirteyim ;

  Kurulumla ilgili bölümde önce FsUipc.dll'i kendi sitesinden indirip modules'e elle at?n diyorsunuz hemen ard?ndan gelen maddede ise FreeTrack'in içindeki Module Install i?lemini yap?n diyorsunuz .

  Esasen bu iki i?lem ayn? i?i yap?yor Yani ya elle kopyalamak laz?m FsUipc.dll'i yap?mc?s?n?n sitesinden indirip ya da hiç o i?le u?ra?may?p FreeTrack'in içindeki module install linkini kullanmak laz?m .

  ?ahsi tercihim ilk ??k , yani yap?mc?n?n sitesinden son ve en güncel sürümü indirip ( Fs2004 için 3.75 ) elle Fs2004'ün modules klasörüne atmak .

  Ayr?ca FsX için FsUipc.dll ile ilgili ad?mlara gerek yok , bunu da FsX kullan?c?s? dostlara belirtmekte faide görüyorum .

  Sevgiler  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">Çok güzel bir çal??ma, ellerinize sa?l?k..

  Fakat ben bu kadar radyoaktif ?eyin kafam?n üzerinde durmas?ndan çok k?llan?yorum, fazla m? temkinliyim ?

  <div align="right">Originally posted by djalien - 01/12/2007 : 11:20:03</div id="right">
  </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  O zaman size reflektörlü sistem önerebiliriz Böylece kafan?zda pil - led vs. olmaz . Ak?am k?smet olursa Ledsiz sistem yap?m?n? resimli olarak anlataca??m ( ledliden kat kat daha kolay )

  Sevgiler
  B. Fatih KOZ [ Antalya / Southwind Airlines / Flight Dispatcher, Instructor]

  [ DCS 2.7 / X-Plane 11.55 / X-Plane 12 / MsFs 2020 ]
  [ AMD Ryzen5 5600X / Nvidia RTX 3060 Ti 8GB / 32GB DDR4 Ram | Asus TUF Gaming FX505DV: AMD Ryzen7 3750 / Nvidia RTX 2060 6GB/ 16GB DDR4 Ram ]

 9. #9
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  11-09-2005
  Yer
  LTBA, Turkey.
  Mesajlar
  320
  Ledler haz?r ,kamera haz?r ama az frame veriyor ,?apka haz?r en k?sa sürede eksikleri de tamamlay?p yapamy? dü?ünüyorum. sadece kamera kumanda ve program? kurup denedi?imde çal??m??t? ?imdi biraz daha güzelle?tirelim.Yaz? için çok teşekkürler ...

  Yanl?z resimde anlamad?m ; ledler seri mi yoksa paralel mi ba?lanacak ? basit bir devre ç?karabilr misiniz dirençler falan nas?l ba?lanacak .
  Semih / 1989

 10. #10
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  04-05-2004
  Yer
  Ankara, Turkey.
  Mesajlar
  356
  Bu arada forumlar?nda yazd???na göre 2.1 versiyonundan itibaren 3 noktal? sistem öneriliyor. 4 noktal?y? sadece geriye dönük uyumluluk için program destekliyormu?. Henüz k?lavuzu güncellememi?ler. ( http://freetrack.online.fr/forum/ind...?showtopic=364 )

  Ayr?ca yeni ç?kacak versiyonda FS2004 de zoom yapmadan gerçek 6 serbestli?e sahip olacakm??.
  Levent Ipek

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •