Fatih hocam selamlar,

UAC OFF konumdayd?, yine de sorunluydu.

Ancak az önce problemi çözdüm.

C:\Program Files (x86)\Bevelstone Production\EditVoicepack içerisindeki EditVoicepack exe sini sa? t?k Özellikler - Uyumluluk - WinXP Service pack 3 olarak tan?mlad?m.

Daha sonra, önce denedi?im metod olan K?sayol exe sa? t?k uyumluluk sorununu giderme ile birlikte daima bu sekilde aç (WinXP) olarak ayarlar? kaydettim.

Son olarak FS9 u admin modunda açt?m. (UAC kapal? oldu?u halde) Sesler yerine geldi.

Not: Her defas?nda FS9 exe yi admin modunda acmam?z gerekiyor. UAC kapal? olsa bile (Çok ilginç) Yoksa sesleri tan?m?yor meret.

Win7 de voicepack sorunu yasayanlar bu yöntemi deneyebilirler. Sonuç ba?ar?l? oldu.

Fatih hocama ve Hakan hocama ilgilerinden dolay? tekrar teşekkürler.

Sevgi ve Sayg?lar,