5 sonuçtan 1 ile 5 arası
 1. #1
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  18-06-2007
  Yer
  ?stanbul, Turkey.
  Mesajlar
  2

  'Scenery'ler kontrol bozukluklar?na neden olur mu?

  Sayg?de?er ustalar size göre çok önemsiz bir soru olabilir ancak uçuş simulasyonu'nu yeni yeni ke?feden biri için o kadar fazla bilinmez ve kafa kar??t?r?c? detaylar varki dolas?y?slada sorularda orant?l? olarak ço?al?yor..
  Ben MSFS2004 kullan?yorum.. ?yiki bu zevki tatm???m , ?ahs?m ad?na sabahlara kadar ba??ndan kalkam?yorum.. Yak?nda MSFSX'E geçi? yapmay? dü?ünüyorum..
  Ö?renme a?amas?nda olmakla birlikte sizlerinde bu i?e yeni yeni ?s?nmaya ba?layan amatörlere bilgi ve anlay???n?z? eksik etmeyece?iniz dü?üncesiyle soru sorma cesaretini kendimde buldum..
  Sorum;
  Yükledi?imiz scenery vb. eklentiler simulator içerisinde uça??n pistteki kontrollerini bozabilirmi?
  Ya da nedeni ne olabilir?
  Sorun tam olarak piste ini? yapt?ktan sonra taxiparking , kalk??tan önce kap?lardan taxi ç?k??lar? yapam?yorum.. Uça??n ön tekerlek aksam?na neyapt?msa yön veremedim.. Ancak ilk yüklemede bunu yapabiliyordum.. Çe?itli eklentiler yükledim.. Sorunun bu eklentilerden kaynakland???n? san?yorum.. Hakl?m?y?m acaba? E?er böyleyse ne yapmam gerekir?
  Ek olarak ; Uçu? simulasyonu hakk?nda en temel bilgiler için ne tavsiye edersiniz..??
  Böyle önemsiz bi mevzuyla me?guletti?im için tekrar kusura bakmay?n.. Ayr?ca kulland???m terimlerin baz?lar?n?n do?rulu?undan emin olmad???m? eklemek istiyorum..
  ?yi uçuşlar..
  Orhan YALÇIN
  Istanbul/1985

 2. #2
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  25-06-2006
  Yer
  Izmir/Gazimagusa, Turkey.
  Mesajlar
  318
  http://www.sanalpilot.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=5216

  Bu linkte i?inize oldukça yar?yacak dökümanlar toplu halde bulunmaktad?r, ayr?ca "search" yapman?z? ?iddetle tavsiye ederim. Kulland???n?z scnery'i kald?rd???n?zda ayn? meydanda yine böyle bir sorunla kar??la??yor musunuz? Kulland???n?z uçak modelinin belki bir problemi olabilir.

 3. #3
  Senior Member hakan737 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  22-06-2002
  Yer
  istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  9.515
  sordu?unuz soru temel simulator kullan?m? ile ilgili olmad??? için endi?e etmenize gerek yok. uça?a taksi yapt?ramamak ayr? bir sebepten dolay? taksi yapmamas? ayr? ?eyler.

  yükledi?iniz scenerylerin hiçbiri uça??n hareketini do?rudan etkilemez. Scenery ile uçak tamamen birbirinden ayr?lard?r. Ke?istikleri nokta sadece scenery'nin uça?a ç?karaca?? yap?sal engellerdir.

  E?er scenery'nin kendisinde veya yüklenmesinde bir sorun varsa, bu hareket an?nda görünmeyen bir objeye çarpmak, görünmeyen bir bo?lu?a dü?mek, orjinal FS co?rafyas? üzerinde sabit durmayan yüzen (derinli?i kaybolmu?) scenery, üst üste binmi? iki scenery ve asl?nda orada olmamas? gereken objeler olarak problem ç?kar?r.Bugüne kadar scenery kaynakl? hareket sorunu bildi?im kadar?yla hiç ya?anmad?.

  Bir uça??n taksi yapamamas? yada indikten sonra pistten ç?kmak için manevra yapamamas?n? ad?m adm incelemek laz?m.

  indikten sonra A/P HDG tu?u aktif ise uça?a istedi?iniz manevray? yapt?rmakta zorlanabilirsiniz. bir ?ekilde indikten sonra uça??n frenleri tak?l? kalm?? olabilir, bunun için ekran?n sol alt kö?esindeki BRAKES yaz?s?n? takip edin.

  biraz daha fazla bilgi verirseniz; uça??n modeli, kullan?lan panel, taksi yada ini? an?nda özellikel uygulad???n?z bir yöntem vs daha aç?klay?c? olur ve hata ihtimallerini eleyebiliriz.

  Sorun kulland???n?z joystcikden de kaynaklanabilir.

  son olarak member profile'den signature bölümüne ad?n?z? yazarsan?z bundan sonraki mesajlar?n?zda ad?n?z otomatik olarak görüntülenecektir.

  Hakan 737 Güven İstanbul-1970
  TURKSIM Turksim Sanal Havacılık Akademisi


 4. #4
  Senior Member admin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  25-07-2001
  Yer
  Istanbul, Turkey.
  Mesajlar
  2.036
  E?er joystick kullan?yorsan?z öncelikle settings/realism menusünden autorudder özelli?ini kapat?n. Hakan hocan?n dedi?i gibi, autopilot aktif ise kapat?n.Frenleri b?rak?n. Yaw damper? yerde iken ve son yakla?mada off yap?n.
  Taksi esnas?nda uça?a rudder ile yön veririz. Dikey eksende joystick çubu?unu (yat?rmadan) hafif hareketlerle sa?a sola do?ru çevirirseniz kolayca yön vereceksiniz.
  Eski uçuşlar?n?zdan kaydedilmi? baz? hatal? konfigurasyonlar? bertaraf etmek için FS2004 ü açt???n?zda default cessna172 ile KSEA Seattle havaalan?nda ba?lat?n. Konfigurasyon de?erleri temizlenince , diledi?iniz meydana diledi?iniz uçakla geçi? yapabilirsiniz. Ço?u arkada??m?z save edilmi? uçuşlarda , komplike uçaklarla detayl? addon meydanlarda uçuşlar?na ba?l?yor. Bu sak?ncal?d?r. Bir önceki uçuştan kalan pekçok uçuş parametresi böylece s?f?rlanmam?? oluyor.
  Belli aral?klarla (birkaç ayda bir) fs9.cfg dosyas?n? silin ve fs2004 arayüzünü tekrar yap?land?r?n. Çok miktarda addon uçak, panel, scenery, online ba?lant? programlar?, weather engine vs... üstüste kurdu?umuz zaman veya nedenini tam anlamad???m?z baz? durumlarda fs2004'ün ana ayar dosyas? olan fs9.cfg dosyas? deforme oluyor. Fs2004 ü ba?latt???n?z zaman olmad?k rüzgar durumlar? ve beklenmedik yaw durumlar? ortaya ç?k?p uçak headingi anormal bir ?ekilde oynayabiliyor. E?er bir kurulum/ayar sorunu oldu?unu dü?ünüyorsan?z :\Documents and Settings\<windows LOGIN isminiz>\Application Data\Microsoft\FS9 folderinda fs9.cfg dosyas?n? bulun ve silin. Fs2004 ü ba?latt???n?z zaman otomatik olarak yeni bir fs9.cfg dosyas? üretilecektir. Siz fs2004 anamenusundeki setting (ayar) parametreleri ile diledi?iniz ayarlamalar? tekrar yap?n ve uçuşa ba?lay?n.
  Scenerylerin uçuş kumanda sistemlerine bilinen bir etkisi yoktur.
  sanalpilot.com site yoneticisi


  ISTANBUL/1966

 5. #5
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  18-06-2007
  Yer
  ?stanbul, Turkey.
  Mesajlar
  2
  Ayr?nt?l? çözüm önerileriniz için çok teşekkür ediyorum...
  Sorun nas?l olduysa Controls/Assigments ayarlar? içerisinde Rudder Yaw Left - Rudder Yaw Right kontrollerinin kar??l???nda hiçbir axis veya command olmamas?.. Tamamen bo?tu.. Sorunu hallettim. Bu sayede rudder yönlendirmesinide ö?renmi? oldum. S?rf bu yüzden FS'yi tekrar yüklemek zorunda kald?m ama olsun.. Tekrar teşekkürler..
  Orhan YALÇIN
  Istanbul/1985

Benzer Konular

 1. Scenery'ler ve ATC'ler
  By synape in forum Online uçuş
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21-01-2012, 01:55
 2. BOGOTA-SKBO ve QUITO-SECU+SEQU SCENERY'LER?
  By Cirit in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 24-12-2009, 16:26
 3. Scenery'ler ve apronlardaki statik uçaklar
  By Cirit in forum Offline uçuşlar ve AI trafik
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 13-06-2009, 19:49
 4. Ye?ilköy Kontrol Kulesi
  By turkisheagle in forum Video
  Cevaplar: 12
  Son Mesaj: 10-07-2008, 12:52
 5. Bu nas?l olur??
  By remziusta in forum Screenshots
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 19-08-2004, 22:47

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •