Arkada?lar bu i? biraz sab?r, biraz emek ve bolca deneme gerektirir. Yukar?da gayet güzel bir anlat?m var. sizde biraz çaba harcayarak yapmaya çal???n. Program?n kendi içinde bir HELP bölümü varç AYr?ca biraz program? kurcalay?n bakal?m sa? klik yap?nca ne oluyor , hangi seçenekler aç?l?yor, bunlardna hangisi seçilirse ne oluyor, sizde menuleri biraz ara?t?r?n.

Kelime kelime tek tek anlatman?n zorlu?unu san?yorum tahmin edersiniz , i?in anahtar kabul edilecek her?eyi yukar?daki anlat?mda mevcut zaten. sonras? size kalm??.