AI' FlightPlan'lar? anlamaya cali$iyorum. Benim gibi bunu sorun yapan varsa bu çal??mam belki yard?mc? olur, belki de "ne gerek vard?!?" diyen olur :-)

http://www.yardimci.biz/hangar/ai_fp_.jpg