Sayfa 1/2 12 SonSon
15 sonuçtan 1 ile 10 arası
 1. #1
  Levent
  Guest

  4 de?i?ik soru: METAR, FL, FP, Taxi to Rw

  Merhabalar. Bu bölüm çok güzel oldu do?rusu. ATC görevi yapan arkada?lar?n kat?l?m?yla en do?ru ve uygulanan prosedürleri ö?renebiliyoruz.

  Benim 3 sorum olacak.

  1- METAR: Bildi?iniz gibi alanda online olduktan sonra METAR raporunu al?p ATC ile "....with information zulu..." gib bir diyalogla ba?lant?ya geçmemiz gerekiyor. Ben METAR raporunu Squawkbox'?n FMC sinden al?yorum. Fakat orda olmas? gereken ve benim de ATC'ye bildirmem gereken güncel harf kodu yazm?yor (yada ben bulamad?m). Dolay?s?yla ben ATC'ye hava raporunu ald???m? söylemiyorum. Onlar da uyarm?yorlar. Bu gereksiz mi? Güncel harfin kodunu nerden ö?renirim?

  2- Flight Level: Baz? uçuşlarda ilk ba?larda do?uya do?ru giderken (360 - 180 aras?) uçuşun bir yerinde bat?ya (180 - 360 aras?) dönmek gerekebilir. Bu durumda e?er mesela ba?ta FL210 da gidiyorsak, FL220'ye yada FL200'de inmek gerekir mi? Gerekiyorsa irtifa de?i?ikli?ini biz mi talep etmeliyiz. Örnek bir diyalog nas?l olur? Bir de, uçuş plan? yaparken, bu durumda uçuş yüksekli?i ne girilir?

  3- Flight Plan: Ben normalde online olur olmaz Flight Plan'? resend yap?yorum. Bi yerde gözüme çarpt?, ATC ile ba?lant? kurduktan sonra resend yapmak gerekiyormu?. Ayr?ca her ATC de?i?tikçe, resend yapmak gerekiyormu?, do?ru mu?

  4- Taksi yolu olmayan alanda pist ba??na taksi: Baz? alanlarda taksi yolu yok (gerçi Türkiyede böyle alanlarda ATC pek olmuyor). Offline uçarken ba??ma geleni anlatay?m. Kars havaalan?nda pist ba??na taxi için izin ald?m. ATC de "clrd to RWx via taxiway x" dedi. Bende taksiye ba?lad?m. Piste girdim. Pist ba??na do?ru ilerlemeye ba?lad?m. Tam bu s?rada bir AI beechcraft taksi izni istedi. ?zni ald?, fakat piste girmeden bekledi, sonra kalk?? izni istedi. Kalk?? iznini ald?ktan sonra piste girdi ve o s?rada benim de bulundu?um pist ba??na do?ru gelmeye ba?lad?. Ben o s?rada pist ba??na gelmi?, U dönü?ü yap?yordum . Zira burun buruna geldik. Sorum ise ?u. Do?ru prosedür hangisi. Benim yapt???m m?, yoksa AI uça??n yapt??? m??

  Cevaplar için teşekkürler.

 2. #2
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  31-10-2003
  Yer
  ?zmir, Turkey.
  Mesajlar
  257
  1. METAR alan?n havadurumudur. ATC sizin bunu al?p almaman?zla ilgilenmez. Sizin alman?z gereken ATIS dir. ATIS, alanla ilgili bilgilerin bulundu?u ve saat ba?? yada meteorolojik ani de?i?ikliklerde yenilenir. Her ATIS e artan s?rada bir harf verilir ki son olan? ald???n?z anla??labilsin. Burada TL/TA aktif pist vs bilgiler yer al?r. ATC ye with info GOLF gibi bir?ey dedi?inizde e?er GOLF atis hala etkinse ATC sizin orada verilen bilgileri bildi?inizi anlar. ATC kanal?na ba?lan?nca ATIS otomatik olarak gelir.

  2. ATC varsa seviye de?i?tirmek gerekiyorsa size bu yönde talimat verecektir. Radar da trafi?i izledi?inden, e?er durum müsaitse ve gerekmiyorsa (çok k?sa bir bölüm ters yönde uçman?z gibi) irtifan?z? de?i?tirmeyebilir. ATC yoksa uçuş emniyeti aç?s?ndan irtifa de?i?tirilmelidir.

  3. SB ba?l? de?ilken e?er FP yap?p sonra online oldu iseniz FP resend etmek gerekiyor bunun d???nda gerekmez.

  4. Pist ba??na taksi için ATC size "clrd for backtrack on rwy xx" gibi bir izin verdi?inde pist üzerinde dönü? alan?na gider döner haz?r olunca ATC yi ikaz eder ve takeoff talimat?n? beklersiniz. ATC yoksa trafiklere UNICOM dan mesaj atar ve pisti kulland???n?z? belirtirsiniz.

  Dogan \"Karga\" Zorlu, Izmir

 3. #3
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  04-05-2004
  Yer
  Ankara, Turkey.
  Mesajlar
  356
  Te?ekkürler.
  Levent Ipek

 4. #4
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  29-07-2002
  Yer
  Izmir, Turkey.
  Mesajlar
  4.192
  AI ATC ve uçaklara itibar etmeyiniz.
  Arslan \"scenery koleksiyoncusu\" Türegün
  35,5 // 1966

 5. #5
  Junior Member
  Üyelik tarihi
  20-04-2004
  Yer
  Ankara, Turkey.
  Mesajlar
  27
  3 no.lu sorunuzla ilgili olarak,

  Ucus esnasinda RVSM yada dogu-bat? istikamet degisikligi yada Step climb nedeniyle, seviye degisikligi yapilacaksa, bunu ucus planin ROUTE kisminda belirtilmesi iyi bir pilotaj ornegidir.

  Diyelim ki, LTBA - LTBS ucusu yapacaksiniz ve rotamizda BIG (VG80 yolu ile) DUGLA-BERGO-IMR-OKESA-MILAS-MARIS olsun. Ucus seviyesi olarakta FL260 sectigimizi varsayalim. Dikkat edilecek olursa,IMR'ye kadar bati istikametinde (cift seviye) IMR'den sonra ise dogu istikametinde( tek seviye) ucmak gerekecektir.

  Bu durumu ucus planimizda soyle gostermemiz gereklidir.

  BIG VG80 IMR/M075F250 VG80 MILAS MARIS

  Burada IMR uzerinde FL260'dan FL250'a alcalacagimiz ve hizimizinda 0,75Mach olacagini belirtmis oluyoruz. Bu durumda ATC(eger varsa) sizin IMR uzerinde seviye degistirerek ucacaginizi bilecektir.

  Bu husus RVSM'den NON-RVSM'e (yada tam tersi) gecis noktalari ile step climb durumlar?nda da gecerlidir.

  Sevgili Ahmet Bedir hocamizin bu konular ile ilgili daha detayli bilgileri http://www.trvacc.org/web/training/ref/fproute.asp adresinde mevcuttur.

  Selamlar
  Sabih Gultekin

 6. #6
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  31-10-2003
  Yer
  ?zmir, Turkey.
  Mesajlar
  257
  Sabih hocam, LTBA da ?zmir için FL260 a klerans veriyor musunuz ? Bildi?im kadar?yla istisna olarak VG80 BIG-IMR aras? tek seviyede uçuluyor. Bu konuda bir notam falan görmedim ama en az?ndan IVAO da durum böyle. Bilginize..

  Dogan \"Karga\" Zorlu, Izmir

 7. #7
  Senior Member Ferdi Vefa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  20-05-2002
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  1.060
  Diyorum i?te tart???l?r durulur. Bu hat tehlikeli hat
  Kar??dakini kollamak gerekiyor.
  Geçen hafta bir arkada? THY nin gerçek hayatta LTBA - LTBJ tek rakkam gidildigini söylemi?ti.
  FSX/Prosim 737/Win7/Orbx/ASN/vPilot/

 8. #8
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  24-06-2002
  Yer
  , Turkey.
  Mesajlar
  147
  Selamlar,
  VG80 yolu ?stanbul-?zmir aras?ndaki anla?ma mektubu gere?i Bat?ya-TEK,Do?uya-Ç?FT seviyelerde i?ler.Yani tart??mal? bir yan? yok gerçekte böyle uygulan?yor.IVAO'da da herkes bu ?ekilde uyguluyor.
  Atina yada ba?ka biryerden gelen uçaklar bu konuda engel te?kil etmez.O derinlikte zaten ATCO gerekli önlemi alacak kapasitededir.
  Bu sene Ege üzerinden Türkiye'ye gelen yeni yollar aç?lm??ken(Birbirine paralel egeyi çaprazlama kesip Türkiye'ye gelen yakla??k 10 yeni airwayden bahsediyorum) halen bir problem te?kil etmiyorsa sadece Atina'dan gelecek uçaklar için bu uygulamay? kullanmama fikrini tekrar gözden geçirin derim...
  <b id="quote">quote:</b id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote">Dikkat edilecek olursa,IMR'ye kadar bati istikametinde (cift seviye) IMR'den sonra ise dogu istikametinde( tek seviye) ucmak gerekecektir.
  </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote">
  Böyle bir?ey kesinlikle olmaz!Tek-Çift seviye uça??n kalkaca?? ve varaca?? meydan?n do?uda yada bat?da olu?una göre planlan?r.
  Örnek:
  LTBA LTAC'ye göre bat?dad?r.Dolay?s?yla Ç?FT seviyede uçulacak.
  LTAI LTBA'ya göre do?udad?r.TEK seviye ile uçulacak.YAA-KFK aras? bat?ya uçuş Ç?FT seviye,KFK'dan sonra tek seviye gibi bir?ey KES?NL?KLE UYGULANMAZ!!!
  Sadece RVSM,hava durumu,yak?t durumu gibi sebepler yüzünden yol boyunca seviye de?i?tirilir...
  Ertaç Paprat

 9. #9
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  31-10-2003
  Yer
  ?zmir, Turkey.
  Mesajlar
  257
  http://trvacc.org/forum/topic.asp?TOPIC_ID=224 de konu?ulmu?tu buna benzer bir konu. Özel baz? alanlarda bu uygulama yap?l?yor. Ayr?ca misal atlantikten gelirken Shanwick e girerken de çift seviye gerekiyor. GB division a bakarsan?z bunu görebilirsiniz. Ben ?zmir'den VG80 kullanacak uçaklara tek seviyeye klerans vermiyorum aç?kças? ve dedi?im gibi ivao da bu böyle kabul edilmi? durumda. Mesnetini ar?yorum bulunca burdan verece?im. Serdar hocam ne diyorsunuz bu mevzuda ?

  Dogan \"Karga\" Zorlu, Izmir

 10. #10
  Senior Member
  Üyelik tarihi
  31-10-2003
  Yer
  ?zmir, Turkey.
  Mesajlar
  257
  &gt; Böyle bir?ey kesinlikle olmaz!Tek-Çift seviye uça??n kalkaca?? ve
  &gt; varaca?? meydan?n do?uda yada bat?da olu?una göre planlan?r.
  &gt;Örnek:
  &gt;LTBA LTAC'ye göre bat?dad?r.Dolay?s?yla Ç?FT seviyede uçulacak.
  &gt;LTAI LTBA'ya göre do?udad?r.TEK seviye ile uçulacak.YAA-KFK aras?
  &gt;bat?ya uçuş Ç?FT seviye,KFK'dan sonra tek seviye gibi bir?ey
  &gt;KES?NL?KLE UYGULANMAZ!!!

  ATC varsa evet dedi?in gibi zaten trafi?e göre bize irtifa de?i?ikli?ini o ister yada istemez. Ama sevgili Ertac, ya ATC yoksa ? Misal WT2004 de 500nm i bat?ya 400nm i de do?uya uçulan ve bir tane bile ATC olmayan bir bölgede geçen uçuşlar yapt?m. E?er seviye de?i?tirmesem kar??dan gelen uçaklarla yak?n temas riski vard?. Zira bir sürü awy de?i?tirdim bu esnada. Bu durumda ne yapaca??z ? UNICOM dan sürekli bak?n bu nedenle bu irtifadan geliyorum haberiniz olsun mu diyece?iz ?

  Dogan \"Karga\" Zorlu, Izmir

Benzer Konular

 1. METAR sitesi
  By lishakoglu01 in forum Genel konular
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 04-04-2012, 18:51
 2. METAR - TAF siteleri
  By kivancucan in forum Genel konular
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 29-06-2011, 05:53
 3. Onemli .metar xxxx
  By paranoiac in forum Online uçuş
  Cevaplar: 23
  Son Mesaj: 08-09-2008, 01:26
 4. FS Metar kurulumu?
  By nelstar in forum Microsoft Flight Simulator
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 09-03-2007, 00:00
 5. Metar da Precipitation
  By airboyist in forum Online uçuş
  Cevaplar: 134
  Son Mesaj: 18-02-2006, 10:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •