Selamlar

Eski bilgisayar?ma veda edip bilgisayar?m? yenilemeyi dü?ündü?üm ?u günlerde yeni bilgisayarla birlikte "sivil uçuşlar?m için art?k FSX'e geçmenin tam s?ras?" geldi diye dü?ünürken Ankara'da FSX Deluxe Edition'? hiçbir yerde bulamad?m.

Günlerdir Dost Kitabevi, Vatan Bilgisayar vb. ma?azalar? kar?? kar?? dola?mama ra?men FSX Deluxe Edition versiyonu (b?rak?n deluxe'ü standart versiyonu bile) hiçbir yerde yok. ?nternetten daha önce hiç al??veri? yapmad???m halde e? dost tavsiyesiyle Hepsiburada'dan ara?t?rd?m orada ad? bile geçmiyor

Zaman?nda "benim bilgisayar?m kald?rmaz" diye almam??t?m, ?imdi ba??m? ta?lara vuruyorum.

Eee FSX'e geçemedikten sonra benim emektar PC "FS9" ve "Falcon 4" için fazlas?yla zaten yetiyor ve bu yüzden yeni bilgisayar fikrinden bile so?umaya ba?lad?m.

Bana FSX Delue Edition'? Ankara'da nereden bulabilece?im konusunda yerd?mc? olursan?z gerçekten minnettar kal?r?m.

Sayg?lar?mla

Ferit