Arkada?lar Modelciler derne?imiz 8 may?s cumartesi günü saat 12 00da Rahmi Koç Müzesi fenerbahçe vapurunda toplanacakt?r. Dernek tüzü?üne göre oldukça geni? bir kesimi kapsad???ndan havac?l?k merakl?s? herkes davetlidir.
Görü?mek tan??mak dile?iyle.