Ultimate Trafik art?k tat vermedi?inden Morten's AI yi yükledim. Haliyle yan?nda bir sürü AI uçak Aircraft folder'a yüklendi. FS9 un aç?lmas? çok uzad?. Bende askeri uçaklar?, GA lar?, f28, 727, 707 v.s yani art?k pek kullan?lmayan uçaklar? ç?kartt?m. Gereksiz firmalar?n trafic.bgl lerinide.
Traffic.bgl ye göre Aircraft dosyas?n? kontrol eden ve bu uçak eksik diyen bir program varm? ?