Arkada?lar bildi?iniz gibi FSBUS da listede mevcut olan Offsetler kullan?larak FS ile irtibat sa?lan?yor.
Bu listede olmayan yeni offsetleri ilave etmek mümkün,mesela "Battery Voltage";bunun için yapmam?z gerken:
FSIF dosyas?n? notepad ile aç?yoruz ve bu listede olmayan bir ID numaras? yaz?yoruz mesela 600 FSUIPC offset listesinde FLOAT64 olarak verilen elektrik offsetlerinden birini seçiyoruz;mesela Battery Voltage(bu amper de olabilir veya Fuel Pressure da,bunu Gauges dizinine ekleyelim.
2, "BatteryVoltage", 600, 0x2834, DOUBLE, 0, R, 1,1,1
Bunu save edip FSBUS ? ba?lat?yoruz ve bunu bir display e at?yoruz ve FS ba?lat?ld???nda display de 24 olarak voltaj? görüyoruz.
e?er 24,0 olarak görmek isterseniz son bölümü 1,10,1 olarak yaz?yoruz ve displayde 240 okuyoruz,tabi 0 dan önceki noktay? yakmam?z gerekiyor.
Burada önemli olan bu yolla daha birçok offset eklemek mümkün ve bu home cockpit ile u?ra?an arkada?lar?n oldukça i?ine yar?yacakt?r diye dü?ünüyorum.
Sayg? ve sevgilerimle.