müstakbel gmax'ç?lar
gözünüz ayd?n.
microsoft, gmax'?n fs2002'ye uygulanmas? konusunda dokuz ay sonra nihayet bir k?lavuz yay?nlad?.
k?lavuz bir ev yap?m?, texture edilmesi ve fs2002 'ye...