PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : g.max- 3d studio max - catiaimported_n/a
15-07-2005, 16:06
arkada?lar uzun y?llard?r 3d studio max ile ilgileniyorum. yakla??k 7 ayd?r simulatöre ba?l? ya??yorum. doktorlar simulatorsuz en fazla 2 gün ya?ayabilece?imi söyledi. [:P] neyse as?l konuya gelelim. g-max program?n?n ara yüzü 3d studio max ile ayn?. zaten ikiside discreet firmas?na ait programlar. bu durumda ben aircraft ve scenery dosyalar?n? 3d studio max te açabilir miyim. e?er açabilirsem çok güzel ?eyler yapabiliriz. ben statik modellerden çok hereketli nesnelere kar?? ilgi duyuyorum.

yapmak istedi?im as?l çal??ma CATIA program?nda bir uçak çizip bu uça?? flight simulatore aktarmak. bu sebeple benim modelleri açabilece?im bir programa ihtiyac?m oluyor. 3d max uçak mopdellerini açar m?? model.cfg mesala ölçüsüz örnek bir çal??ma için a?a??daki reme bakabilirsiniz. 30 dk. l?k bir çal??ma.http://sanalpilot.com/forum/uploaded/tc-a33/46untitledAS.jpg