PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Object CollisionsCnC
02-11-2004, 15:39
Selamlar

Geçenlerde ba??ma gelen bir crash..
http://www.maltairport.com/page.asp?p=5662&l=1 adresinden Malta Intl Airport u yükledim.. Güzel bir çal??ma.. Bir online uçuş sonras? , normal bir landing ve , apron civar?nda park esnas?nda OBJECT COLLISION ve crash .. Tekrar ve tekrar denedim , ayn? apron üzerinde , birkaç yerde , görünmeyen bir nesne mi var , yada bilemedi?im UNNOWN REASON .. Oysa hiçbir nesne görünmüyor çarpma esnas?nda..

Ço?unlukla benim kurulum hatalar?m veya ba?ka sebepler yüzünden bu veya buna benzer , ?eyler oluyor.. Geçenlerde LTAI da taxiway üzeri bir elektrik dire?i ..gece..ve crash.. [xx(] ..Ama sebebini biliyodum.. Turkey mesh scenery den sonra.. Hata bu tip sorunlar?n olabilece?ine dair uyar?larda vard? san?r?m..

Neticede , bu tip bu tip ufak tefek hatalar? kurulum/vs , tolore edebilece?imiz bir seçenek var m? MSFS'de?

Realism Setingste , "Allow Aircraft Collisions" gibi.. Ya da ba?ka bir yol..

Bu add onlar , MSFS yi o kadar zenginle?tiriyor , gerçekçilik kat?yor ki , yüz defa crash olsa da silmeye niyetim yok ve dafault kullanamam.. Bu vesile ile , bunlar? üreten arkada?lar?m?z? tebrik ediyorum yeniden..

Sevgi ve sayg?larlar?mla