PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : GMAX___3DMAX___ ?Melih_Memis
20-04-2004, 11:37
Biber hocam !!!

Ben bundan baya bir evvel gmax de?ilde, 3dmax ö?reneyim diye bu program?n son c?kan versiyonunu ve kitab?n? ald?m.(Türkçe) Ama i?in hiçte öyle kolay veya ezbere dayanmad???n? ac?da olsa gördüm. 3dmax ile ilgili e?itim sitelerine girip gerekli yard?m ve derslerede göz att?m. Tabi Türkiye'de üfürükten v?tt?r? z?tt?r? neye yarar anla??lmayan internet sitelerinden çok hiçbir grafik veya tasar?m e?itim sitesi bulamad???mdan gerekli türkçe kapasiteli yard?m? alamad?m. (Kitap Hariç)

Sorun ?u. Birkere bu programlar? ö?retirken, e?iticiler ?una dikkat etmiyor. Ne olursa olsun bu i?e yeni ba?layan insanlar bu i?i hobi olarak yapar veya yapmaz o bilinmez. Ama yeniler yani. O insanlar? kendileri gibi alg?lay?p neye yarar yaramaz bilinmeyen bir sürü terimlerle-kavramlarla bo?man?n anlam? yok. Yani program? anlat?rken mümkün oldu?unca sadele?tirmek en iyisi kan?s?nday?m.

E?itici e?itimin ilk etab?nda e?itilecek kalfan?n :) seviyesine inmeli, çok çok sonralar? belli bir seviyede ç?rakl??a yükseltmeli, daha daha sonralar? art?k onu özgür b?rakmal? ve ustal???n? izlemeli ve en nihayet kendi Üstatl???n?n getirdi?i birikimle kar??la??lacak sorunlara üstat gözüyle bak?p yard?m etmeli.

Ama malesef ben bu KALFA-ÇIRAK-USTA-ÜSTAT hiyerar?isinde Kalfa bile olamadan, gerekli yard?m taleplerinde sanki ben Ç?rakm???m gibi cevaplar geliyor. Buda tabi benim Vücut kimyam? bozuyor. [:P] Asab?m bozuluyor. Nedeni hiçbir?ey anlamay???m. Neyapay?m bilmiyorum.
?nan?n kaç kere bilgisayardaki 3dmax ? s?rf bu sinirik yüzünden kaç kere silip sonra tekrar dayanamay?p kurdum.

Sizlerden ve di?er Üstatlardan istirham?m ?udurki, öncelikle nas?l kap? pencere yap?l?r konusu de?ilde, 3 boyutlu uzayda nesnenin ana hatlar?n? dü?ünebilen bir analitik Beyinin nas?l dü?ünmesi gerekti?ini ö?retmenizdir. Bu benim ve benim gibi ayn? sorunlar? ta??yan Kalfa Adaylar?n?n en büyük sorunu.

Bu 3 boyutlu tasar?mlar?, konular?na göre Ders1, Ders2, Ders3 vs. gibi belli bir s?raya göre ö?retim program?na koysan?z olmazm?. Gerçekten bu en iyisi olur.

Yukar?daki yazd?klar?mdan Üstatlar? ayr? tutar?m.


Sayg?lar_Sevgiler

Melih
ANKARA