PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : ÖNEML?D?R LÜTFEN OKUYUNUZ !!!!vaccaro
24-12-2003, 17:38
Arkada?lar
Biraz önce Yunanistan'dan Nick KARATZIDES isimli bir painter'dan bir mail ald?m.
Kendisi daha önce AVSIM'e upload etti?i F16 uça??n?n paneli dahil olmak üzere kopyalanarak thk_f-16.zip dosya ad? ile (tam ad? TÜRKISH F-16C Fighting Falcon) AVSIM'e yüklendi?ini bildirerek bu ki?iye ula?mak için benden yard?m istedi.
Özellikle panel ve gauge'lar?n kendi çal??mas? oldu?unu bildirerek durumdan üzüntü duydu?unu belirtti.
Boyac?lar olarak her zaman için yap?lan en ufak de?i?iklikte, bizler dosyan?n orijinal sahibinden izin almaktay?z. Mehmet Soylu arkada??m?z?n konuya tam vak?f olmad???n? ve bu i?i kötü maksatla yapmad???n? dü?ünmek istiyorum.
E?er kendisi bu maili okursa veya kendisini tan?yan varsa lütfen durumun düzeltilmesi için gerekeni yaps?n.
Mehmet beyin mail adresi pilot163@mynet.com olarak bildirilmi?.
Sevgi ve sayg?lar?mla,
Arslan Türegün

Arslan Türegün
arslan@fsturk.net