PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : LTBA Hakk?nda ve AIMrAirbus
21-01-2003, 01:05
Herkese Merhabalar.

Buradaki birçok arkada??m? di?er türk havac?l?k siteleri forumlar?ndan tan?yorum ve bende buraya üye olarak bilgi payla??m?nda bulunmak istiyorum. Gerçek hayatta da bir havac? olarak sanal havac?l?k dünyas?n?n ne kadar gerçekçi olabilece?ini uzun y?llardan bu yana Microsoft Flight Simulator kullanmama ra?men aç?kcas? yeni yeni farkedebiliyorum.Dün yine buradan indirdi?im bir arkada??m?z?n haz?rlam?? oldu?u THY Air Trafic'i yükledim ve çok ho? oldu LTBA. Gerçi hava trafi?i oldukça yo?un. Ankaradan kalk?p inebilmem için yakla??k 4 kez pas geçmek zorunda kal?yorum. Gerçek hayatta da oldu?u gibi kaptan arkada?lar ini?ten sonra tax?way'e girmekte hiç acele etmeden gayet relax davran?yorlar da :))) Benim ufak bir sorum olacak. Yan?tlayabilirseniz çok sevinece?im. Önce Orbit uça??n? Turkish yapt?m daha sonrada bir Onur Air MD-83 koydum trafikte hep bunlar var. Acaba ba?ka uçaklar?da nas?l ekleyebilirim? Bu birinci sorumdu. ?kinci sorumda THY uçaklar? aras?na RJ ekleyebilirmiyim. Hani bir RJ nin de ini? ve kalk?? yapmas?n? görmek ho? olurdu. Bu soruyu san?r?m Emil arkada??m?zda sormu? ama yan?t gelmemi?. Üçüncü sorum ise Atatürk havaliman?n? en çok ziyaret eden Lufthansa , swissair ve benzeri uçaklar?da buraya nas?l koyabilirim. Yani k?sacas? sevgili Biber Salsa arkada??m?z?n haz?rlam?? oldu?u bu mükemmel scenery'yi nas?l tamamen gerçek hale getirebilirim ve daha neler ekleyebilirim. ?stanbul Great Scenery Pack zaten yüklü ama havaliman? biraz daha hareketli olursa daha ho? olacak. Ben 4 kez daha pass geçmeye raz?y?m :)Sevgilerimle