PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Antalya Sahillerikeyno
14-01-2003, 02:11
Merhaba,
Antalya ?ehir Scenery'si parça parça ilerliyor. Bu aydan itibaren art?k scenery ile u?ra?acak vakite sahip oldu?umdan bir?eyler yapmaya ba?lad?m.

Bu gece sahil ?eridini tasarlad?m. Screenshotlar? a?a??da ekliyorum. Biraz büyük bir dosya kusura bakmay?n.

Birde LWM ve VTP poligonlar ile ilgili dokuman yaz?yorum . Forumlarda okudu?um kadar? ile fs2002 ile gelen bu teknik FS2004 'de standart olacakm?? ve eski teknikler geçerli olmayacak. O yüzden basitte olsa bir türkçe döküman yaz?yorum. Bu hafta bitirmi? olurum san?r?m.

?u anda sahil ?eridinde kumsallar?n kal?nl??? vs. ile u?ra??yorum. ?u anda tüm bu resimlerde sahil ?eridinde kumsallar ayn? kal?nl?kta ve ayn? tür (White Sand). Kayal?k yerleri vs düzeltmem,konyaalt?n? filan daha kal?n kumsal ile çevirmem laz?m.Uydu resimlerinde gördü?ünüz sahillerin arkas?ndaki binalar, bitki örtüsü vs. de olacak tabi ki yava? yava?.

A?a??daki resimde ,ilk resimler FS orjinal hali, ikinci resimde benim yapt???m tasar?m, üçüncü resimde ise uydudan al?nm?? gerçek sahil ?eridi resimlerini görebilirsiniz. Çok detayl? çal??amad?m , oldukça uzun bir sahil ?eridine sahip oldu?undan biraz zaman al?yor. Ama Antalya Scenery'si bitti?inde oldukça ayr?nt?l? haz?rlanm?? bir sahil ?eridini bar?nd?raca??n? umuyorum.

TDF oldu?undann VTP ve LWM poligonlar herhangi bir FPS kayb?na neden olmuyor. En az?ndan öyle yaz?yordu dökümanlarda filan.


Kenan

http://www.kilictepe.net/files/sendforum.jpgEdited by - keyno on 14/01/2003 02:13:48