PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : lisan-? münasipbiber
29-07-2002, 10:01
arkada?lar,
?u flightsim de uçuş, navigasyon ve kule lisan?na al??t?k ve kullan?lan kelimeleri ve tabirleri pek yad?rgam?yoruz, nede olsa bu i?in geçerli dili ingilizce.
Fakat ?u "scenery" ve "texture" gibi normal bir ingilizin dahi telaffuz etmekte zorlanaca?? kelimeleri acaba kullanmakla hata m? ediyoruz diye bazen soruyorum kendime. Yazmas? da, okumas? da, söylemesi de zor bu keratalar?n. Ukalal?k yapm?? olmayay?m ama scenery'yi senaryo olarak tan?mlamak da yanl?? (scenario = senaryo), scenery'ye manzara demek daha uygun gibi geliyor. Texture ba?ka bir alem, hem telaffuz hem de yazmak aç?s?ndan. Belki texture yerine resim demek daha uygun olabilir.
Tabii dünyan?n en mühim hadisesi de?il fark?nday?m ama bir fikrinizi soray?m dedim...
biber