PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Hava Yollar? AI trafi?ibiber
22-07-2002, 12:42
De?erli arkada?lar,
Wentor'un THY uçuş tarifesini fs2002 AI ortam?na aktard??? dosyay? eri?im kolayl??? sa?lamak için LTBA.net'e upload ettim. A?a??daki linkten indirebilirsiniz.

www.ltba.net/downloads/tarife.zip

a?a??da dosya readme'sinden bir al?nt? yap?yorum;


FS2002 ?Ç?N THY AI TRAF???

Bunu yapmaktaki amac?m FS2002'yi kullanan bir çok arkada??m?n AI trafi?i ço?altma ve gerçe?e yak?n bir hale getirmek istemelerini sürekli duymamd?r. Aç?kças? bunu yapmaya karar verdi?imde bu kadar u?ra?aca??m? dü?ünmemi?tim. Baya?? u?ra?t?m ama zannedersem Türkiye trafi?i en az?ndan ?imdilik THY ile gerçek trafi?ine biraz daha yakla?m??t?r. Programda, TÜrkiye'de bulunan bütün havalimanlar?na THY seferini yapt?m. Hatta Münih, Dortmund, Viana, Roma, Londra, Liverpool, Atina, Rodos, Bonn, Berlin, Budape?te, nerdeyse tüm Orta Asya'ya ve ?u anda akl?ma gelmeyen bir çok kente olan Thy seferlerini yapt?m. Bu tarife listesini yapt?ktan sonra en çok ho?uma giden Türkiye'de herhangi bir havaalan?na indi?im zaman THY uçaklar?n? görmek oldu. Hatta dün Rodos adas?na gitti?im zaman kendi kendime "vay be buraya bile THY seferi varm?? :)" dedim. Program tam dört dörtlük de?il, mutlaka eksikleri olacakt?r. Program? düzenlemek, de?i?tirmek, oynamak tabii ki serbesttir. Umar?m FS2002 kullanan arkada?lara tarife ve sefer kullan?m? ve bunu nas?l daha gelişmi? bir hale getirebilece?imiz hakk?nda bir fikir vermi?tir bu program. Kusura bakmay?n hep program diyorum. Asl?nda bu bir program de?il. A??z al??kanl??? i?te :). Her türlü iste?iniz ve önerileriniz için mail yollayabilirsiniz.

mperdeci@bilgi.anadolu.edu.tr