PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türkiye arazi yükseltileribiber
11-07-2002, 14:41
sevgili askerlik arkada??m?z, de?erli msfs terrain mesh yap?mc?s? Rosario Bassi'nin me?hur Türkiye arazi yükseltileri (terrain mesh) eklentisini (biraz daha kullan?m kolayl??? sa?layarak) istifadenize sunuyoruz.

Türkiye'yi boylamas?na alt? bölgeye ay?rd?k, daha çok hangi bölgelerde uçtu?unuza ba?l? olarak, birini, birkaç?n? veya hepsini a?a??daki linklerden indirebilirsiniz.

Dosyalar da resimdeki bölgelere paralel olarak numaraland?r?lm??t?r; örne?in 1 numaral? bölge olan Trakya ve Ege bölgesini indirmek için 1 rakam?n?n üstüne t?klay?n?z. Zipli dosyalar? açt?ktan sonra , içindeki bgl dosyalar?n? fs2002/scenery folder'?na veya (hala kullan?yorsan?z) fs2000/scenery folder'?na ta??y?n?z. Bu kadar...

http://www.ltba.net/images/resim.jpg1 (http://www.ltba.net/downloads/1.zip) 2.7 mb
2 (http://www.ltba.net/downloads/2.zip) 3.3 mb
3 (http://www.ltba.net/downloads/3.zip) 3.5 mb
4 (http://www.ltba.net/downloads/4.zip) 4.9 mb
5 (http://www.ltba.net/downloads/5.zip) 3.8 mb
6 (http://www.ltba.net/downloads/6.zip) 4.9 mb

kolay gelsin,
biber