PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : landclass için klas bir k?lavuzbiber
04-07-2002, 12:16
kurulum
-----------
landclass asistant program?n? ve version 1.2 update'ini avsim.com 'dan indirip , kurun. Msfs2000 terrain sdk'y? a?a??daki linkten indirin. http://www.microsoft.com/games/fs2000/sdk/fs2000_terrain_sdk.EXE
Bos bir folder'a içine SDK'dan ç?kan resample.exe, tmfcompress.exe ve tmf2bgl.exe dosyalar?n? yerle?tirin.

çal??t?rma
------------
Landclass assistant program?n? çal??t?r?n.

http://www.ltba.net/images/lc.jpg

1. Yukar? sol bölüme de?i?tirece?iniz bölgeye ait herhangibir koordinat? girin.(Resimdeki de?er ?stanbul Ortaköy semtine aittir).
2. Calculate tu?una bas?n. Otomatik olarak A bölgesinde baz? rakamlar belirecektir. Ust k?s?mdaki dört rakam Istanbul'u da kapsayan msfs LOD5 kadran?n?n s?n?r koordinatlar?n? tespit eder.Bu rakamlar daha sonra olu?turaca??m?z inf dosyas?na girecektir.Alt k?s?mda ise girdi?imiz koordinat?n içinde bulundu?u bölgeye ait X ve Y pozisyonlar?n? verir; 192,101 pozisyonlar? a?a?? yukar? Ortaköy semtini kapsayan bölgedir.
3 .Bu bölgeye ait co?rafi örtü çe?idini rakamsal olarak "landclass value" k?sm?na giriyoruz. Landclass degerleri rakamsal olarak program?n tutorial?nda listelenmi?tir. Ortaköy için dense residential de?eri olarak 121 veya normal residential 108 de?erini girin.
4. Write landclass.raw dugmesine bas?n. Eger baska semtleri ve alanlar? da girmek isterseniz, bu bölgelerin X ve Y pozisyonlar?n? da girip, her giri?ten sonra Write landclass.raw dugmesine basmak gerekir.
5. Landclass guncellemesi bittikten sonra update Landclass.inf dü?mesine bas?n ve programdan ç?k?n.

?imdi landclass assistant ana dizini içinde iki dosya bulacaks?n?z, landclass.raw ve landclass.inf. Bu iki dosyay? fs2000 terrain sdk executable dosyalar?n? yerle?tirdi?iniz dizin içine ta??y?n. Landclass batch dosyas?n? çal??t?r?n. Bir Dos i?leminden sonra ayn? dizin içinde landclass.bgl diye bir dosya bulacaks?n?z. Bu dosyan?n ismini (mesela) ortakoy.bgl diye de?i?tidikten sonra, fs2002/scenery dizini içine yerle?tirin.
fs2002'e girdi?inizde Ortaköy arazi yap?s?n?n de?i?ti?ini göreceksiniz.
Kolay gelsin. <img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Biber