PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : daha iyi bir Türkiye scenery'si içinbiber
17-06-2002, 19:58
www.flightsim.com 'dan TURK_TM1.ZIP, TURK_TM2.ZIP ve TURK_TM3.ZIP dosyalar?n? indirin.
Bütün Türkiye'yi kapsayan bu dosyalar Türkiye arazi yükseltilerini gerçe?e daha uygun ve daha do?ru hale getiriyorlar.
Antalya'n?n falezlerinin kumsal gibi gözüktü?ünü söylemi?ti bir arkada??m?z bu forumda. Yukar?da bahsetti?im mesh scenery ile falezleri gayet net görüyorsunuz.
i?te falezlerden ve Kemer üzerinden mukayeseli iki görüntü

DEFAULT fs2002 KEMER mevkii
http://www.ltba.net/images/antta2.jpg
ayn? yerden mesh scenery uygulanm?? hali
http://www.ltba.net/images/antta1.jpg

DEFAULT fs2002 falezler
http://www.ltba.net/images/falez1.jpg
ayn? yerden mesh scenery uygulanm?? hali
http://www.ltba.net/images/falez2.jpg